Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Mokesčiai>Mokesčių kursiniai darbai

Mokesčių kursiniai darbai (81 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (5)

  Įvadas. Probleminė dalis. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių rūšys. Mokesčių sistema. Mokesčius administruojančios institucijos. Svarbiausi mokesčiai. Mokesčių sistemos pokyčiai Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mokesčiai. Rusijos imperijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijų metų mokesčiai. Nepriklausomos Lietuvos mokesčių sistema ir jos ypatumai. Lietuvos mokesčių sistema Sovietų Sąjungos sudėtyje. Lietuvos mokesčių ypatumai 1941 – 1944 metais. Mokesčių administravimo 1953 – 1990 metų tendencijos. Apmokestinimo ir mokesčių pokyčiai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Komentarai. Praktinė dalis. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-03-16
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (6)

  Įvadas. Mokesčių raida, jų prasmė ir reikalingumas. Mokesčių rūšys. Mokesčių funkcijos. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių (sistemos) elastingumas ir "gyvybiškumas". Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių taikymas Lietuvoje. Mokesčių klasifikacija. Juridinių asmenų pelno mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-28
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (8)

  Įvadas. Tikslas – išnagrinėti dabartinę Lietuvos mokesčių sistemą ir aptarti naujus galimus apmokestinimo būdus. Mokesčių sistemos teorinė apžvalga. Mokesčių samprata ir pagrindinės sąvokos. Mokesčių klasifikavimas ir funkcijos. Apmokestinimo principai. Mokesčius administruojančios institucijos. Lietuvos respublikoje taikomi mokesčiai. Valstybės biudžeto pajamų analizė. Valstybės biudžeto pajamų struktūra. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas ir priežastys. Pridėtinės vertės mokesčio surinkimas į valstybės biudžetą. Pelno mokesčio surinkimas į valstybės biudžetą. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-05-04
 • Mokesčių sistemos Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Europos Sąjungos (ES) šalių mokesčių sistemos. Prancūzijos mokesčių sistema. Vokietijos mokesčių sistema. Ispanijos mokesčių sistema. Į valstybės biudžetą renkami mokesčiai. Mokesčiai mokami į regioninius biudžetus. Mokesčiai renkami į vietinius biudžetus. Didžiosios Britanijos mokesčių sistema. Švedijos mokesčių sistema. Suomijos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių Europos Sąjungos (ES) šalyse panašumai ir skirtumai. Tiesioginiai mokesčiai. Pelno mokestis Europos Sąjungos (ES) šalyse. Fizinių asmenų mokesčio tarifai Europos Sąjungos (ES) šalyse. Netiesioginiai mokesčiai. Akcizo mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Apibendrinimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-11-25
 • Mokesčių sistemos formavimas išsivysčiusiose šalyse

  Įžanga. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Pajamų mokestis. Papildomas pajamų mokestis. Kas yra "mokesčių rojus"? Mokesčių sistemos reforma Lietuvoje. Mokesčių reforma ir mokesčių politikos kryptys. Postsocialistinių šalių pasirinkimas. Valstybės funkcijų plėtra lemia mokesčių augimą. Bendrieji reformų tikslai lemia konkrečiuosius. Mokesčių našta ir jos mažinimo būdai. Mokesčių sistemos principai. Fizinių asmenų pajamų mokesčio našta ir darbo jėgos kaštai. Socialinio (algalapio) mokesčio vaidmuo ir klasta. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizo mokestis. Muito mokestis – protekcionizmas be sienų. Funkciniai mokesčiai mažina perskirstymą. Turto mokesčių ydos. Kokį reformos kelią pasirinkti? Mokesčių reformos rezultatai. Efekto maksimizavimas. Išvados. Priedai (2).
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-10
 • Mokesčių sistemos formavimas išsivysčiusiose šalyse (2)

  Įvadas. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių reformų tikslai ir uždaviniai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčiai kai kuriose išsivysčiusiose šalyse. Mokesčių sistema Anglijoje. Mokesčių sistema Prancūzijoje. Mokesčių sistema Vokietijoje. Mokesčių sistema Norvegijoje. Mokesčių sistema Belgijoje. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-10-02
 • Mokesčių sistemos formavimas išsivysčiusiose šalyse (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti, apibendrinti ir įvertinti mokesčių sistemas išsivysčiusiose šalyse ir jų taikymą valstybėse. Mokesčių politika Europos Sąjungoje (ES). Mokesčių sistemos formavimosi tendencijos išsivysčiusiose šalyse. Tiesioginiai mokesčiai taikomi išsivysčiusiose šalyse. Pajamų mokestis. Socialinio draudimo mokestis Pelno mokestis. Turto mokestis. Netiesioginiai mokesčiai išsivysčiusiose šalyse. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokestinės naštos mažinimo aspektai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-21
 • Mokesčių sistemos tobulinimo galimybės Lietuvoje

  Įvadas. Mokesčių sistema. Mokesčių sistemos teorinių koncepcijų apibūdinimas. Biudžeto formavimo aspektai. Mokesčių formavimo principai. Mokesčių naštos tipai. Mokesčių išimtys. Mokesčių neigiamo poveikio problema. Mokesčių formavimo strategija ir ypatumai Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Mokesčių politika ir jos realizavimas Lietuvoje aspektai. Mokesčių tarifai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis šalyse. Akcizai. Kelių mokestis. Mokesčių sistemos tobulinimas. Prielaidos palankesnei mokesčių politikai vykdyti. Pridėtinės vertės mokestis ir jo taikymo perspektyvos. Socialinė parama ir jos integravimas į mokesčių sistemą. Teisėsaugos tobulinimas – svarbiausias žingsnis sudarant sąlygas esminei mokesčių reformai. Perdėtas reguliavimas - mokesčių chaoso priežastis. Lietuvos mokesčių sistemos perspektyvos. Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas. Pelno mokesčio perspektyvos. Mokesčių sistemos tobulinimo planai. Socialinių išmokų paradoksai. Informacinių technologijų (IT) reikšmė mokesčių reformos įgyvendinimui. Konkrečios mokesčių informacijos valdymo IT pagalba problemos ir sprendimo būdai Lietuvoje. Europos Sąjunga ir perspektyvos mokesčių reformai. Europos Bendrijos šalių prekybos bei mokesčių tobulinimai. E-verslo apmokestinimo perspektyvos. Europos sąjungos strateginiai tikslai. Europos sąjungos finansų politika. Išvados ir rekomendacijos. Reguliavimų mažinimų įtaka mokesčių sistemai. Mokesčių sistemos sudėtingumo mažinimas. Ar stojimas į Europos sąjungą labai geras Lietuvos pasirinkimas?
  Mokesčiai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-10-22
 • Mokesčių vaidmuo rinkos ekonomikoje

  Įvadas. Mokesčiai Lietuvoje. Pajamų ir pelno mokesčiai. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Turto mokesčiai. Nekilnojamo turto mokestis. Prekių ir paslaugų mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizo mokestis. Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai. Socialinės garantijos. Mokesčius administruojančios institucijos. Mokesčių harmonizavimas Europos sąjungoje. Tiesioginių mokesčių harmonizavimas ir harmonizavimo problemiškumas. Netiesioginių mokesčių harmonizavimas ir įtaka verslo plėtrai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-16
 • Mokesčių vaidmuo valstybės pajamų formavime Lietuvoje

  Ekonomikos teorijos kursinis darbas. Įvadas. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių pertvarkymas, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Dabartinė Lietuvos mokesčių sistema. Biudžeto pajamų struktūra. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. 1999-2003 m. biudžeto pajamų struktūros palyginamoji analizė. Mokesčių vaidmuo biudžeto pajamų formavime. Mokesčių naštos analizė. Lietuvos mokesčių sistemos problemos. Išvados. Priedai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-22
 • Muitų sistema Lietuvoje

  Muitų esmė. Muitų rūšys ir klasifikacija. Atleidimas nuo muitų. Muitų tarifai. Muitų normos. Muitų apskaičiavimas. Tarifinės kvotos. Lietuvos respublikos muitų sistema, įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-06-02
 • Neapmokestinamos Lietuvos respublikos gyventojų pajamos

  Mokesčių kursinis darbas. Įvadas. Istorinė raida, gyventojų pajamų apmokestinamo Lietuvoje aktualumas, neapmokestinamos pajamos (dovanos ir prizai, pardavimo pajamos, verslo liudijimai, individuali veikla, reikalavimai, A klasės pajamos, B klasės pajamos ir kt.), neapmokestinamas pajamų dydis, deklaracijos FR0462N priedo pildymo tvarka. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Mokesčiai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-22
 • Netiesioginiai mokesčiai

  Įžanga. Mokesčių sistema jų klasifikacija ir rūšys. Netiesioginių mokesčių reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Cukraus mokestis. Prekių apyvartos mokestis. Netiesioginio apmokestinimo aspektai Europos Sąjungoje. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-24
 • Pelno mokesčio apskaita

  Apskaitos ir audito kursinis projektas. Įvadas Bendroji teisinė informacija. Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Pelno mokesčio deklaravimas ir mokėjimas. Lietuvos vieneto apmokestinamojo pelno skaičiavimas. Neapmokestinamos pajamos. Leidžiami atskaitymai. Neleidžiami atskaitymai. Skirtumai tarp finansinės ir mokestinės apskaitos bei atskaitomybės. Nuolatinių (pastoviųjų) skirtumų apskaita. Laikinųjų skirtumų apskaita. Apmokestinamasis pelnas = Pelnas prieš apmokestinimą - Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų pokytis per laikotarpį. IV atvejo 1 pavyzdys. IV atvejo 2 pavyzdys. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2012-03-30
 • Pelno mokesčio apskaita: baldų gamybos įmonėje

  Įvadas. Pelno mokestis – kas tai? Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Pelno mokesčio tarifai. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Pelno mokesčio apskaitos reikalavimai. Pelno mokesčio apskaita UAB "X". Bendrovės charakteristika. Pelno mokesčio apskaita bendrovėje. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-01-19
 • Pelno mokesčio surinkimo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Pelno mokesčio teoriniai pagrindai. Apmokestinimo riba. Pelno mokesčio vystymosi tendencijos. Pelno mokesčio surinkimo analizė. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-07-03
 • Prekybinių įmonių mokami mokesčiai

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Prekyviečių mokestis. Valstybinės žemės bei valstybinio vandens fondo vandens telkinių nuomos mokestis. Prekių apyvartos mokestis. Prekybos įmonių mokamų mokesčių administravimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-24
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. PVM vystymasis Lietuvoje. PVM objektas. PVM mokėtojas. PVM tarifai. Pridėtinės vertės mokesčio neapmokestinimo apmokestino ir momentas. Pridėtinės vertės mokesčio neapmokestinimo momentas. Pridėtinės vertės mokesčio apmokestinimo momentas. PVM mokesčio analizė Lietuvoje. PVM mokesčio bendrosios nuostatos. Pridėtinės vertės mokesčio problemos Lietuvoje. PVM skaičiavimas. Pridėtinės vertės mokestis Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai Europos sąjungos valstybėse. PVM objekto pasikeitimai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Sumažinto Pridėtinės vertės mokesčio eksperimentas Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM problema Europos Sąjungos (ES) valstybėse. PVM mokestis Europos Sąjungos (ES) valstybėse. PVM Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) palyginimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-29
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įgyvendinimo teisinės nuostatos

  Įvadas. Mokesčių struktūra Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokestis, jo reikšmė. Kas gi moka PVM Lietuvoje? PVM objektas. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM tarifai. Neapmokestinamos PVM prekės ir paslaugos. PVM mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas. Apskaičiavimo metodai. PVM atskaita. PVM mokesčio mokėjimas ir deklaravimas. PVM deklaracijų rūšys. PVM mokėjimo sankcijos. PVM nagrinėjimas iš praktinės pusės. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-01
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) momento taikymas įmonėje: UAB "Perkūno namai"

  Įvadas. Darbo tikslas - susipažinti, išanalizuoti, susisteminti ir apibendrinti apmokestinimo momentą, apmokestinamąją vertę, PVM tarifus, kada kokie tarifai taikomi. Literatūros analizė apmokestinimo momento, apmokestinamosios vertės ir PVM tarifų tema. Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. PVM tarifai. Prekės ir paslaugos apmokestinimas 5 % tarifu. Prekės, paslaugos apmokestinimas 9 % tarifu. Specialios apmokestinimo PVM schemos. Prekės ir paslaugos, apmokestinamos 0 % tarifu. Apie UAB "Perkūno namai". PVM skaičiavimo momentas, atsiskaitant su prekių tiekėjais ir teikiamų paslaugų gavėjais. Apmokestinamosios vertės nustatymas. PVM tarifų taikymas už pateiktas prekes ir klientui suteiktas maitinimo paslaugas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-12-07
Puslapyje rodyti po