Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Mokesčiai>Mokesčių kursiniai darbai

Mokesčių kursiniai darbai (81 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pakeitimo įtaka valstybės biudžetui

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti PVM mokesčio pakeitimo įtaką valstybės biudžetui. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių elementai. PVM atsiradimas. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM mokėtojai. Privalomas registravimas PVM mokėtojų tvarka. Padidinto pvm perspektyva. Surinkta mokesčių iš PVM į biudžetą. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2011-01-04
 • Pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamosios vertės ir apmokestinimo momento nustatymo ypatumai

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis, jo reikšmė. PVM reikšmė nacionaliniame biudžete. PVM instrumentarijus Lietuvos sąlygomis. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM apmokestinamosios vertės ir apmokestinimo momento schema. Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. Išvados. Priedas.
  Mokesčiai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-02-03
 • Pridėtinės vertės mokesčio taikymas Lietuvoje

  Įvadas. PVM ir jo vaidmuo. Užsienio šalių praktika. PVM ypatumai Lietuvoje. PVM taikymo praktikoje problemos. PVM privalumai. Praktinis PVM apskaičiavimas. PVM deklaracija ir etikos sąžiningumo scenarijus. PVM deklaracijos pildymas. Etikos sąžiningumo scenarijus. Išvados. Pasiūlymai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-07
 • Pridėtinės vertės mokesčio taikymo ypatumai privatiems poreikiams tenkinti ir reprezentacinėms sąnaudoms

  Įvadas. Privatūs poreikiai pagal PVM įstatymą. Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Prievolė apskaičiuoti PVM už prekę, paslaugą suvartotą PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti suteiktų paslaugų apmokestinimas. Atvejai kai už PVM mokėtojo asmeniniais tikslais panaudotą turtą neskaičiuojamas pardavimo PVM. Labdaros ir paramos apmokestinimas PVM pritaikant privačių poreikių tenkinimo nuostatas. Reprezentacijos sąvoka. Reprezentacinių sąnaudų apmokestinimo principai pagal PVM įstatymą. Reprezentacijos priemonių pirkimo PVM atskaita. Reprezentacinių sąnaudų pripažinimas. Reprezentacinėms sąnaudoms priskiriamos išlaidos. Reprezentacijos sąnaudų dokumentavimas. Reprezentacijos sąnaudų pripažinimas, dokumentavimas finansinėje apskaitoje. Reprezentacinės dovanos, prizai. Reprezentacinės išlaidos nelaikomos dovanų dovanojimu (prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti). Nemokamas prekių pavyzdžių atidavimas bandymams, tyrimams nelaikomas prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. PVM apmokestinamų dovanų apmokestinamosios vertės nustatymas. Nemokamas prekių pavyzdžių atidavimas bandymams, tyrimams nelaikomas prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Neatlygintinas prekių atidavimas nelaikomas PVM apmokestinamu prekių tiekimu už atlygį. Kaip susigrąžinti užsienio valstybėje sumokėtą PVM?. Išvada.
  Mokesčiai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-04
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ypatumai Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) formavimosi raida Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) objektas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifai. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apmokestinimo momentas. PVM mokestis Europos Sąjungoje (ES). PVM mokestis Europos Sąjungos (ES) šalyse. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) palyginimas. PVM mokesčio analizė Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) problemos. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) taikymo praktikoje problemos. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) privalumai. PVM mokesčio tobulinimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Naudojamasi 1998 metų duomenimis.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-24
 • Pridėtinės vertės mokestis, jo raida Lietuvoje

  PVM istorija. PVM mokėtojai. PVM objektas. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM tarifai. Specialios apmokestinimo PVM schemos. Neapmokestinamos PVM prekės ir paslaugos. PVM mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas. PVM mokestinis laikotarpis. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-10
 • Projektų rengimas mokesčių inspekcijai integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Valstybinė mokesčių inspekcija – mokesčių administratorius. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) administruojami mokesčiai. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) prie finansų ministerijos. Apskričių VMI. Misija ir strateginiai planai. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Valstybinės mokesčių inspekcijos SWOT analizė. Projektai rengiami mokesčių inspekcijoje Lietuvai stojant į Europos sąjungą. Projektams įgyvendinti keliami uždaviniai. Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas. Projektas: "Dalyvauti Europos Bendrijos programoje FISCALIS". Projektas: "Dalyvauti IOTA veiklos programoje". Projektas: "Finansuoti VMI prie FM akcizo įstatymo vykdymą". Projektas: "Finansuoti VMI prie FM pasiruošimą informaciniams mainams tarp ES - CLO įsteigimą" ir "Finansuoti AVMI pasiruošimą informaciniams mainams tarp ES - CLO įsteigimą". Planuojamos artimiausio laikotarpio prioritetinės kryptys. Projektų įgyvendinimo rizikos veiksniai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-09-26
 • PVM istorinė raida, mokesčio administravimo problemos įvairiose šalyse

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti PVM taikymo ypatumus kai kuriose pasaulio šalyse bei paanalizuoti PVM taikymo praktikoje problemas. PVM istorinė raida. PVM taikymo ypatumai Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM tarifai bei taikomos mokesčio lengvatos Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM harmonizavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM taikymo ypatumai ne Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM tarifai bei taikomos mokesčio lengvatos ne Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM harmonizavimas ne Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM taikymo privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-05-18
 • Specialios PVM (pridėtinės vertės mokesčio) apmokestinimo schemos

  Mokesčių kursinis darbas. Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) reglamentavimas. Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema. Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams taikymas. Kompensacinio PVM tarifas. Apskaita. Kompensacinio PVM tarifo dydis. Turizmo paslaugų apmokestinimo schema. Turizmo paslaugų apmokestinimo schemos taikymas. Apmokestinamoji vertė. PVM atskaitos ypatybės. Sandoriai už Europos Bendrijų teritorijos ribų. Kelionės organizatoriaus teikiamų paslaugų įforminimo ypatybės. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schema. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schemos taikymas. Apmokestinamoji vertė. PVM atskaitos ypatybės. Prekių tiekimo įforminimas. Apskaita. Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema. Investicinio aukso apmokestinimo schemos taikymas. Investicinio aukso ir su juo susijusių paslaugų apmokestinimo tvarka. Investicinio aukso tiekėjo teisė būti įregistruotam PVM mokėtoju. PVM atskaitos ypatybės. Apskaita. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos taikymas. Registravimas. PVM deklaracijos pateikimas ir PVM sumokėjimas. Reikalavimai apskaitai. Atvejai, kai šio skirsnio nuostatų taikymas nutraukiamas. Praktinė dalis. Kompensacinio pvm tarifo ūkininkams schema. Turizmo paslaugų apmokestinimo schema. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schema. Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema. Speciali elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-04-06
 • Sumokėtų mokesčių per 2006-2008 metus analizė: prekybinė įmonė

  Mokesčių administravimo kursinis darbas. Įvadas. Prekybinės įmonės AB "N" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokesčių sistema, mokesčių klasifikacija ir paskirtis. Mokesčių funkcijos. Prekybinės įmonės AB "N" sumokėtų mokesčių Per 2006-2008 metus pateikimas ir analizė. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Žemės mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Įmokos į Garantinį fondą. Pelno mokestis. Laikinasis socialinio mokesčio įstatymo mokestis. Prekių apyvartos mokestis. Transporto priemonių mokestis. Kiti prekybinės įmonės sumokėti mokesčiai. Prekybos įmonių mokamų mokesčių administravimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2011-04-08
 • Šalies mokesčių sistema

  Įvadas. Mokesčiai – pagrindinis valstybės pajamų šaltinis. Valstybės pajamų pagrindas – mokesčiai. Mokesčių grupavimo klasifikaciniai požymiai. Mokesčių raida Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK): duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais. Mokesčiai mūsų krašte viešpataujant carinei Rusijai ir kaizeriniai Vokietijai. Fiskalinė politika tarpukario Lietuvoje. Lietuvos respublikos valstybinė mokesčių sistema. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-04-20
 • Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

  Įvadas. Lietuvos mokesčių sistema. Tiesioginių mokesčių taikymas bei reikšmė. Žemės mokestis. Pajamų mokestis. Pelno mokestis. Paveldimo turto mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. 2004 – 2005 metų netiesioginių mokesčių įplaukų į Lietuvos Respublikos (LR) biudžetą palyginimas. Netiesioginiai mokesčiai. Akcizai. Muitai. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pridėtinės vertės mokestis Lietuvoje. PVM taikymo Lietuvoje privalumai. PVM taikymo praktikoje problemos. Pridėtinės vertės mokestis užsienyje. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-11-24
 • Tiesioginiai mokesčiai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemoje mokamus tiesioginius mokesčius, jų fiskalinę ir socialine reikšmę. Mokesčių sistema. Mokesčių klasifikacija ir turinys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Kiti tiesioginiai mokesčiai Lietuvoje. Socialinė ir fiskalinė mokesčių reikšmė. Socialinė mokesčių reikšmė. Fiskalinė mokesčių reikšmė. Dar šis tas apie mokesčius. Mokesčių matavimo metodai ir jų našta. Mokesčių kitimai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Priedas: kryžiažodis.
  Mokesčiai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-11-24
 • Tiesioginiai mokesčiai Lietuvoje, jų fiskalinė ir socialinė reikšmė

  Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Turto mokesčių ydos. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Įmokos į garantinį fondą. Su liniuote - per mokesčius. Socialinė reikšmė. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-05-30
 • Tiesioginių mokesčių įtaka

  Įvadas. Darbo tikslas: Įvertinti tiesioginių mokesčių įtaka "Socialinių mokslo kolegijos" veiklai. Mokesčių raida Lietuvoje. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Mokesčių klasifikavimas. Tiesioginiai mokesčiai Lietuvje. Pajamų mokestis. Pelno mokestis. darbo metodai ir priemonės. Socialinių mokslo kolegijos charakteristika. Nevyriausybinė organizacija. darbo rezultatai ir jų aptarimas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifo mažinimas. Gyventojų pajamų mokesčio palyginimas. Pelno mokesčio didėjimas. Pelno mokesčio palyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-04-10
 • Turto mokesčiai ir jų įtaka formuojant nacionalinį biudžetą

  Turto mokesčių samprata ir raida. Turto mokesčiai Lietuvos mokesčių sistemoje ir jų administravimas. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifas. Turto įvertinimas. Mokesčio lengvatos. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. Mokesčio sumokėjimo tvarka. Mokesčio deklaravimo tvarka. Sankcijos. Seno ir naujo mokesčio palyginimas. Paveldimo turto mokestis. Mokesčio objektas. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio tarifas. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio lengvatos. Žemės mokestis. Žemės mokesčio objektas. Žemės mokesčio apskaičiavimas. Žemės mokesčio tarifas. Žemės mokesčio koeficientai. Žemės mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos. Turto mokesčių dalis biudžetų formavime. Turto mokesčių dinamika Lietuvoje 2004-2005 metais. Turto mokesčių struktūra. 2004-2005 m. Turto mokesčiai nacionalinio biudžeto sudėtyje.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-02
 • Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Ūkininko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-05-13
 • Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei (2)

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: remiantis teoriniais literatūros šaltiniais, moksline medžiaga ir N ūkininko praktine patirtimi išanalizuoti N ūkininko mokamus mokesčius valstybei ir savivaldybei, juos įvertinti, iškelti su mokesčių N ūkininko mokesčių mokėjimu susijusias problemas ir pateikti pasiūlymus toms problemoms spręsti bei mokamiems mokesčiams mažinti. Ūkininko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-02-18
 • Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei (3)

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Ūkininko Erlicko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-03-03
 • Valstybinė mokesčių politika

  Įvadas. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybės. Socialinis-ekonominis mokesčių vaidmuo. Normatyvinė mokesčių struktūra. Mokesčių sistemos. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Lietuvos valstybės mokesčių politika. Mokesčius administruojančios institucijos. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Nekilnojamo turto mokestis. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-10-31
Puslapyje rodyti po