Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Mokesčiai

Mokesčiai (203 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokesčių sistemos formavimas išsivysčiusiose šalyse (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti, apibendrinti ir įvertinti mokesčių sistemas išsivysčiusiose šalyse ir jų taikymą valstybėse. Mokesčių politika Europos Sąjungoje (ES). Mokesčių sistemos formavimosi tendencijos išsivysčiusiose šalyse. Tiesioginiai mokesčiai taikomi išsivysčiusiose šalyse. Pajamų mokestis. Socialinio draudimo mokestis Pelno mokestis. Turto mokestis. Netiesioginiai mokesčiai išsivysčiusiose šalyse. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokestinės naštos mažinimo aspektai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-21
 • Mokesčių sistemos formavimo ypatumai ir tobulinimo kryptys

  Įvadas. Mokesčių sistema. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Mokesčių sistemos teorinių koncepcijų apibūdinimas. Mokesčių sistemos formavimo pagrindai. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių sistema. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos principai. Lietuvos Respublikoje taikomi mokesčiai. Mokesčių sistemos tobulinimas. Prielaidos palankesnei mokesčių politikai vykdyti. Teisėsaugos tobulinimas – svarbiausias žingsnis sudarant sąlygas esminei mokesčių reformai. Mokesčių sistemos tobulinimo planai. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(15 puslapių)
  2007-01-03
 • Mokesčių sistemos raida Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokesčiai: duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais. Rusijos imperijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijų meto mokesčiai. Mokesčiai mūsų krašte viešpataujant carinei Rusijai. Kaizerinės Vokietijos okupacijos meto mokesčiai. Nepriklausomos Lietuvos mokesčių sistema ir jos ypatumai. Lietuvos mokesčių sistema Sovietų Sąjungos sudėtyje. Dabartinė mokesčių sistema. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(31 puslapis)
  2009-12-23
 • Mokesčių sistemos tobulinimo galimybės Lietuvoje

  Įvadas. Mokesčių sistema. Mokesčių sistemos teorinių koncepcijų apibūdinimas. Biudžeto formavimo aspektai. Mokesčių formavimo principai. Mokesčių naštos tipai. Mokesčių išimtys. Mokesčių neigiamo poveikio problema. Mokesčių formavimo strategija ir ypatumai Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Mokesčių politika ir jos realizavimas Lietuvoje aspektai. Mokesčių tarifai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis šalyse. Akcizai. Kelių mokestis. Mokesčių sistemos tobulinimas. Prielaidos palankesnei mokesčių politikai vykdyti. Pridėtinės vertės mokestis ir jo taikymo perspektyvos. Socialinė parama ir jos integravimas į mokesčių sistemą. Teisėsaugos tobulinimas – svarbiausias žingsnis sudarant sąlygas esminei mokesčių reformai. Perdėtas reguliavimas - mokesčių chaoso priežastis. Lietuvos mokesčių sistemos perspektyvos. Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas. Pelno mokesčio perspektyvos. Mokesčių sistemos tobulinimo planai. Socialinių išmokų paradoksai. Informacinių technologijų (IT) reikšmė mokesčių reformos įgyvendinimui. Konkrečios mokesčių informacijos valdymo IT pagalba problemos ir sprendimo būdai Lietuvoje. Europos Sąjunga ir perspektyvos mokesčių reformai. Europos Bendrijos šalių prekybos bei mokesčių tobulinimai. E-verslo apmokestinimo perspektyvos. Europos sąjungos strateginiai tikslai. Europos sąjungos finansų politika. Išvados ir rekomendacijos. Reguliavimų mažinimų įtaka mokesčių sistemai. Mokesčių sistemos sudėtingumo mažinimas. Ar stojimas į Europos sąjungą labai geras Lietuvos pasirinkimas?
  Mokesčiai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-10-22
 • Mokesčių sistemos vertinimas

  Mokesčių ir jų sistemos samprata bei funkcijos. Mokesčių sistemos vertinimo metodai. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Mokesčiai, referatas(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Mokesčių sistemos, jų formavimo ir vertinimo principai

  Įvadas. Teorinė mokesčių perspektyva. Mokesčių sistema. Mokesčių sistemos apibrėžimas. Mokesčių sistemos klasifikacija. Apmokestinimo struktūra. Mokesčių sistemos formavimas. Valstybės funkcijos ir mokesčių politika. Proliberalios mokesčių sistemos formavimo principai. Apmokestinimo riba. Laferio kreivė. Mokesčių sistemos vertinimas. TVF siūlomi vertinimo rodikliai. Sėkmingos mokesčių sistemos funkcionavimo principai. Skirtingų mokesčių rūšių kritika. Užsienio šalių mokesčių sistemos. Bendroji apžvalga. EBVO šalių mokesčiai. "Mokesčių rojaus" šalys. Darbas iliustruotas grafikais.
  Mokesčiai, referatas(13 puslapių)
  2008-02-04
 • Mokesčių teorijos

  Kas yra tie mokesčiai? Mokesčių funkcijos. Mokesčių teorijos. Apmokestinimo instrumentarijus. Lietuvos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių sistemos įvertinimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(16 puslapių)
  2005-07-15
 • Mokesčių teorijos raida Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpyje

  Įvadas. Mokesčių atsiradimas, prasmė ir reikalingumas. Bendri mokesčių bruožai. Mokesčių sistema ir elementai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mokesčių klasifikavimas. Dėkla. Mezliava. Pasėdžiai. Žagrinė (žagrės mokestis). Pagalvė (pagalvinė). Sidabrinė. Padūmė. Dešimtinė. Stočių mokestis ir kiti mokesčiai. Muitai. Malūnų mokestis. Svaigalų mokestis. Tabako mokestis. Miestų turtų mokestis. Verslo mokesčiai. Rinkliavų mokesčiai. Rinkliavų mokesčiai karo ir kariuomenės reikalams. Teismo mokestis. Žyminis mokestis. Natūrinių mokesčių pakeitimas piniginiais mokesčiais. Valakų reforma ir mokesčiai. LDK pajamos. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-23
 • Mokesčių už aplinkos teršimą transporto priemonėms su vidaus degimo varikliais skaičiavimas

  Užduotis. Skaičiavimai. Koeficiento K3 reikšmės.
  Mokesčiai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-03-29
 • Mokesčių vaidmuo formuojant valstybės finansinius išteklius

  Mokesčių vaidmuo formuojant valstybės finansinius išteklius. Istorinė mokesčių apžvalga, mokesčių reikšmė ir būtinumas. Žinomiausios mokesčių teorijos. Mokesčių įtaka valstybės finansiniams ištekliams ir valstybės pajamų šaltiniai. Lietuvos derybinės pozicijos su Europos Sąjunga (ES) — finansinės ir biudžetinės nuostatos. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas ir priežastys. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas šių metų spalio mėnesį. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas šių metų sausio – spalio mėnesiais. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis. Priedai (3).
  Mokesčiai, referatas(23 puslapiai)
  2005-10-18
 • Mokesčių vaidmuo rinkos ekonomikoje

  Įvadas. Mokesčiai Lietuvoje. Pajamų ir pelno mokesčiai. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Turto mokesčiai. Nekilnojamo turto mokestis. Prekių ir paslaugų mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizo mokestis. Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai. Socialinės garantijos. Mokesčius administruojančios institucijos. Mokesčių harmonizavimas Europos sąjungoje. Tiesioginių mokesčių harmonizavimas ir harmonizavimo problemiškumas. Netiesioginių mokesčių harmonizavimas ir įtaka verslo plėtrai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-16
 • Mokesčių vaidmuo valstybės pajamų formavime Lietuvoje

  Ekonomikos teorijos kursinis darbas. Įvadas. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių pertvarkymas, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Dabartinė Lietuvos mokesčių sistema. Biudžeto pajamų struktūra. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. 1999-2003 m. biudžeto pajamų struktūros palyginamoji analizė. Mokesčių vaidmuo biudžeto pajamų formavime. Mokesčių naštos analizė. Lietuvos mokesčių sistemos problemos. Išvados. Priedai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-22
 • Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis

  Įvadas. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Gamtos ištekliai, kas tai? Mokesčio objektas bei mokėtojai. Valstybinių gamtos išteklių mokesčio tarifai. Mokesčio mokėjimas, deklaracijos ir lengvatos. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokesčio bazė ir tarifai. Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas. Naftos ir dujų išteklių mokesčio atitikmuo jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje. Išvados. Priedas (1).
  Mokesčiai, referatas(20 puslapių)
  2011-10-21
 • Muitų sistema ir pridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje

  Įvadas. Teoriniai muitų bei PVM sistemų aspektai. Muitų atsiradimo istorija Lietuvoje. Muitus pateisinantys argumentai. Pridėtinės vertės mokesčio esmė ir svarba. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio elementai. PVM apskaita ir užsienio prekybos partneriai. Gautino ir mokėtino PVM pirminė apskaita. Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(16 puslapių)
  2011-10-13
 • Muitų sistema Lietuvoje

  Muitų esmė. Muitų rūšys ir klasifikacija. Atleidimas nuo muitų. Muitų tarifai. Muitų normos. Muitų apskaičiavimas. Tarifinės kvotos. Lietuvos respublikos muitų sistema, įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-06-02
 • Neapmokestinamos Lietuvos respublikos gyventojų pajamos

  Mokesčių kursinis darbas. Įvadas. Istorinė raida, gyventojų pajamų apmokestinamo Lietuvoje aktualumas, neapmokestinamos pajamos (dovanos ir prizai, pardavimo pajamos, verslo liudijimai, individuali veikla, reikalavimai, A klasės pajamos, B klasės pajamos ir kt.), neapmokestinamas pajamų dydis, deklaracijos FR0462N priedo pildymo tvarka. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Mokesčiai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-22
 • Nekilnojamojo turto mokestis

  Įvadas. Mokesčio instrumentarijus. Mokesčio subjektas (mokėtojas). Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas. Mokesčio lengvatos. Mokesčio ėmimo būdas. Mokesčio nustatymo metodas. Nekilnojamojo turto vertinimas. Duomenys, reikalingi mokesčiui apskaičiuoti. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimo terminai.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2007-03-29
 • Nekilnojamojo turto mokestis (2)

  Apie nekilnojamo turto mokestį. Lietuvos Respublikos (LR) nekilnojamo turto mokesčio įstatymas. Mokesčio objektas. Nekilnojamojo turto mokestis - spąstai tautai ar rengėjams? Nekilnojamo turto mokesčio taikymo tikslingumas. Pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos (LR) nekilnojamo turto mokesčio įstatymo.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2007-05-22
 • Netiesioginiai mokesčiai

  Įžanga. Mokesčių sistema jų klasifikacija ir rūšys. Netiesioginių mokesčių reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Cukraus mokestis. Prekių apyvartos mokestis. Netiesioginio apmokestinimo aspektai Europos Sąjungoje. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-24
 • Netiesioginių mokesčių vaidmuo formuojant biudžeto pajamas

  Įvadas. Mokesčių sistemos principai ir vertinimo teorinė analizė. Apmokestinimo principai. Apmokestinimo riba. Netiesioginių mokesčių vaidmuo Lietuvoje. Mokesčių esmė. Lietuvos respublikos mokesčių sistemos struktūra. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Muitai. Netiesioginių mokesčių surinkimo analizė Lietuvoje. Netiesioginių mokesčių surinkimo analizė. Netiesioginių mokesčių surinkimą lemiantys veiksniai. Veiksnių, veikiančių netiesioginių mokesčių surinkimą, analizė. Išvados. Santrauka (anglų kalba). Priedai (3).
  Mokesčiai, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-12-18
Puslapyje rodyti po