Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Mokesčiai

Mokesčiai (203 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Specialios PVM (pridėtinės vertės mokesčio) apmokestinimo schemos

  Mokesčių kursinis darbas. Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) reglamentavimas. Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema. Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams taikymas. Kompensacinio PVM tarifas. Apskaita. Kompensacinio PVM tarifo dydis. Turizmo paslaugų apmokestinimo schema. Turizmo paslaugų apmokestinimo schemos taikymas. Apmokestinamoji vertė. PVM atskaitos ypatybės. Sandoriai už Europos Bendrijų teritorijos ribų. Kelionės organizatoriaus teikiamų paslaugų įforminimo ypatybės. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schema. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schemos taikymas. Apmokestinamoji vertė. PVM atskaitos ypatybės. Prekių tiekimo įforminimas. Apskaita. Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema. Investicinio aukso apmokestinimo schemos taikymas. Investicinio aukso ir su juo susijusių paslaugų apmokestinimo tvarka. Investicinio aukso tiekėjo teisė būti įregistruotam PVM mokėtoju. PVM atskaitos ypatybės. Apskaita. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos taikymas. Registravimas. PVM deklaracijos pateikimas ir PVM sumokėjimas. Reikalavimai apskaitai. Atvejai, kai šio skirsnio nuostatų taikymas nutraukiamas. Praktinė dalis. Kompensacinio pvm tarifo ūkininkams schema. Turizmo paslaugų apmokestinimo schema. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schema. Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema. Speciali elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-04-06
 • Strateginis žmogiškųjų išteklių projektų valdymas plėtojant Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemą

  Įvadas. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemos charakteristika. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemos žmogiškųjų išteklių spręstinos problemos ir jų diagnostika. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemos žmogiškųjų išteklių strateginio valdymo priemonės. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-21
 • Sumokėtų mokesčių per 2006-2008 metus analizė: prekybinė įmonė

  Mokesčių administravimo kursinis darbas. Įvadas. Prekybinės įmonės AB "N" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokesčių sistema, mokesčių klasifikacija ir paskirtis. Mokesčių funkcijos. Prekybinės įmonės AB "N" sumokėtų mokesčių Per 2006-2008 metus pateikimas ir analizė. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Žemės mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Įmokos į Garantinį fondą. Pelno mokestis. Laikinasis socialinio mokesčio įstatymo mokestis. Prekių apyvartos mokestis. Transporto priemonių mokestis. Kiti prekybinės įmonės sumokėti mokesčiai. Prekybos įmonių mokamų mokesčių administravimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2011-04-08
 • Suomijos mokesčių sistema

  Įžanga. Mokesčių raida ir būtinumas. Istorinė mokesčių raida. Pagrindiniai mokesčių principai. Mokesčių esmė. Mokesčių teorijos. Suomijos mokesčių sistema. Mokesčių harmonizavimo Europos Sąjungoje (ES) principai. Suomijos mokesčių sistemos esmė. Mokesčių klasifikacija. Suomijos mokesčių administravimas. Apmokestinimo ribos. Įmonių pelno mokestis. Komunalinis pajamų mokestis ir bažnyčios mokesti. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Turto mokestis. Vartojimo mokesčiai. Kiti mokesčiai. Išvados. Priedai.
  Mokesčiai, referatas(18 puslapių)
  2006-02-01
 • Svarbiausių Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos (ES) mokesčių palyginimas

  Įvadas. Svarbiausių Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos (ES) mokesčių lyginamoji analizė. Mokesčių sąvokos samprata ir Lietuvos mokesčių sistemos ypatumai. Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pajamų mokestis. Įvairių mokesčių tarifų dydžio Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse tarifų dydžio palyginimas. Lietuvos mokesčių sistemos galimybių įvertinimas Europos Sąjungos (ES) kontekste. Lietuvos valstybės gyventojų bei verslo subjektų mokamų mokesčių teigiami bei neigiami aspektai. Lietuvos mokesčių sistemos perspektyvų ir raidos krypčių įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Mokesčiai, referatas(26 puslapiai)
  2005-11-23
 • Šalies mokesčių sistema

  Įvadas. Mokesčiai – pagrindinis valstybės pajamų šaltinis. Valstybės pajamų pagrindas – mokesčiai. Mokesčių grupavimo klasifikaciniai požymiai. Mokesčių raida Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK): duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais. Mokesčiai mūsų krašte viešpataujant carinei Rusijai ir kaizeriniai Vokietijai. Fiskalinė politika tarpukario Lietuvoje. Lietuvos respublikos valstybinė mokesčių sistema. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-04-20
 • Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

  Įvadas. Lietuvos mokesčių sistema. Tiesioginių mokesčių taikymas bei reikšmė. Žemės mokestis. Pajamų mokestis. Pelno mokestis. Paveldimo turto mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. 2004 – 2005 metų netiesioginių mokesčių įplaukų į Lietuvos Respublikos (LR) biudžetą palyginimas. Netiesioginiai mokesčiai. Akcizai. Muitai. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pridėtinės vertės mokestis Lietuvoje. PVM taikymo Lietuvoje privalumai. PVM taikymo praktikoje problemos. Pridėtinės vertės mokestis užsienyje. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-11-24
 • Tiesioginiai mokesčiai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemoje mokamus tiesioginius mokesčius, jų fiskalinę ir socialine reikšmę. Mokesčių sistema. Mokesčių klasifikacija ir turinys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Kiti tiesioginiai mokesčiai Lietuvoje. Socialinė ir fiskalinė mokesčių reikšmė. Socialinė mokesčių reikšmė. Fiskalinė mokesčių reikšmė. Dar šis tas apie mokesčius. Mokesčių matavimo metodai ir jų našta. Mokesčių kitimai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Priedas: kryžiažodis.
  Mokesčiai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-11-24
 • Tiesioginiai mokesčiai Lietuvoje, jų fiskalinė ir socialinė reikšmė

  Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Turto mokesčių ydos. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Įmokos į garantinį fondą. Su liniuote - per mokesčius. Socialinė reikšmė. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-05-30
 • Tiesioginių mokesčių įtaka

  Įvadas. Darbo tikslas: Įvertinti tiesioginių mokesčių įtaka "Socialinių mokslo kolegijos" veiklai. Mokesčių raida Lietuvoje. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Mokesčių klasifikavimas. Tiesioginiai mokesčiai Lietuvje. Pajamų mokestis. Pelno mokestis. darbo metodai ir priemonės. Socialinių mokslo kolegijos charakteristika. Nevyriausybinė organizacija. darbo rezultatai ir jų aptarimas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifo mažinimas. Gyventojų pajamų mokesčio palyginimas. Pelno mokesčio didėjimas. Pelno mokesčio palyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-04-10
 • Turto mokesčiai ir jų įtaka formuojant nacionalinį biudžetą

  Turto mokesčių samprata ir raida. Turto mokesčiai Lietuvos mokesčių sistemoje ir jų administravimas. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifas. Turto įvertinimas. Mokesčio lengvatos. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. Mokesčio sumokėjimo tvarka. Mokesčio deklaravimo tvarka. Sankcijos. Seno ir naujo mokesčio palyginimas. Paveldimo turto mokestis. Mokesčio objektas. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio tarifas. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio lengvatos. Žemės mokestis. Žemės mokesčio objektas. Žemės mokesčio apskaičiavimas. Žemės mokesčio tarifas. Žemės mokesčio koeficientai. Žemės mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos. Turto mokesčių dalis biudžetų formavime. Turto mokesčių dinamika Lietuvoje 2004-2005 metais. Turto mokesčių struktūra. 2004-2005 m. Turto mokesčiai nacionalinio biudžeto sudėtyje.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-02
 • Turto mokesčių dinamika Lietuvoje 2000–2007 metais

  Įvadas. Turto mokesčio struktūra. Turto mokesčių dinamika ir prognozė 2000–2009 metų laikotarpiu. Valstybės mokestinių pajamų ir surenkamo turto mokesčio ryšys. Žemės mokestis. Žemės mokesčio dinamika 2000–2007 metais. Žemės mokesčio kitimo tempai. Paveldimo turto mokestis. Paveldimo turto mokesčio dinamika 2000–2007 metais. Paveldimo turto mokesčio kitimo tempai. Nekilnojamo turto mokesčio įstatymas. Nekilnojamo turto mokesčio dinamika (2000–2007). Nekilnojamo turto mokesčio kitimo tempai. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(18 puslapių)
  2008-12-17
 • Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Ūkininko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-05-13
 • Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei (2)

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: remiantis teoriniais literatūros šaltiniais, moksline medžiaga ir N ūkininko praktine patirtimi išanalizuoti N ūkininko mokamus mokesčius valstybei ir savivaldybei, juos įvertinti, iškelti su mokesčių N ūkininko mokesčių mokėjimu susijusias problemas ir pateikti pasiūlymus toms problemoms spręsti bei mokamiems mokesčiams mažinti. Ūkininko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-02-18
 • Ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei (3)

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Ūkininko Erlicko mokamų mokesčių valstybei ir savivaldybei literatūros apžvalga. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai valstybei. Ūkininko Erlicko mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-03-03
 • Užsienio valstybių mokesčių sistemos

  Įvadas. Mokesčių sistemos apibūdinimas. Užsienio valstybių mokesčių sistemos. Italija. Didžioji Britanija. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Valstybės mokesčių sistemos formavimo ypatumai

  Mokesčių sistema. Apmokestinimo principai. Autoriai apie mokesčių sistemos formavimą. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokesčiai, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-11
 • Valstybės rinkliava, konsulinis mokestis, žyminis mokestis, mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai

  Valstybės rinkliava. Konsulinis mokestis. Žyminis mokestis. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą.
  Mokesčiai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-26
 • Valstybinė mokesčių inspekcija

  Valstybinės mokesčių inspekcijos istorija. VMI struktūra. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos struktūra. Vadovai. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos uždaviniai. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos funkcijos. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teisės. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigos. Teritorinė (apskrities) Valstybinė mokesčių inspekcija. Teritorinės (apskrities) Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Teritorinės (apskrities) Valstybinės mokesčių inspekcijos funkcijos. Teritorinės (apskrities) Valstybinės mokesčių inspekcijos teisės. Teritorinės (apskrities) Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigos. Valstybinės Lietuvos mokesčių inspekcijos aptarnavimo paslaugos. Bendradarbiavimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 – 2007 m. strateginis veiklos planas. Trumpa VMI aplinkos analizė. Strateginio veiklos plano priedai.
  Mokesčiai, konspektas(43 puslapiai)
  2005-09-17
 • Valstybinė mokesčių politika

  Įvadas. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybės. Socialinis-ekonominis mokesčių vaidmuo. Normatyvinė mokesčių struktūra. Mokesčių sistemos. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Lietuvos valstybės mokesčių politika. Mokesčius administruojančios institucijos. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Nekilnojamo turto mokestis. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-10-31
Puslapyje rodyti po