Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Mokesčiai

Mokesčiai (203 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) momento taikymas įmonėje: UAB "Perkūno namai"

  Įvadas. Darbo tikslas - susipažinti, išanalizuoti, susisteminti ir apibendrinti apmokestinimo momentą, apmokestinamąją vertę, PVM tarifus, kada kokie tarifai taikomi. Literatūros analizė apmokestinimo momento, apmokestinamosios vertės ir PVM tarifų tema. Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. PVM tarifai. Prekės ir paslaugos apmokestinimas 5 % tarifu. Prekės, paslaugos apmokestinimas 9 % tarifu. Specialios apmokestinimo PVM schemos. Prekės ir paslaugos, apmokestinamos 0 % tarifu. Apie UAB "Perkūno namai". PVM skaičiavimo momentas, atsiskaitant su prekių tiekėjais ir teikiamų paslaugų gavėjais. Apmokestinamosios vertės nustatymas. PVM tarifų taikymas už pateiktas prekes ir klientui suteiktas maitinimo paslaugas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-12-07
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pakeitimo įtaka valstybės biudžetui

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti PVM mokesčio pakeitimo įtaką valstybės biudžetui. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių elementai. PVM atsiradimas. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM mokėtojai. Privalomas registravimas PVM mokėtojų tvarka. Padidinto pvm perspektyva. Surinkta mokesčių iš PVM į biudžetą. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2011-01-04
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) taikymas Lietuvoje ir Latvijoje

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti PVM taikymą Lietuvoje ir Latvijoje. Pridėtinės vertės mokestis, jo reikšmė. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas. Apmokestinimo lengvatos. Mokesčio ėmimo ir nustatymo būdas. PVM ataskaita. Mokesčio deklaravimas. 2008- 2009 m. sausio- birželio mėn., gauto PVM į valstybės biudžetą palyginimas. Pridėtinės vertės mokestis Latvijoje. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(17 puslapių)
  2010-01-28
 • Pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamosios vertės ir apmokestinimo momento nustatymo ypatumai

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis, jo reikšmė. PVM reikšmė nacionaliniame biudžete. PVM instrumentarijus Lietuvos sąlygomis. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM apmokestinamosios vertės ir apmokestinimo momento schema. Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. Išvados. Priedas.
  Mokesčiai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-02-03
 • Pridėtinės vertės mokesčio išplėstinė charakteristika

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio istorija ir prielaidos jam atsirasti. PVM veikimo schema. Bendrosios įstatymo nuostatos. PVM objektas ir prielaidos jam atsirasti. PVM subjektas. PVM tarifai. Neapmokestinamos PVM prekės ir paslaugos. PVM mokesčio mokėjimas ir deklaravimas. Pagrindinės su PVM susiję problemos. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(19 puslapių)
  2006-02-22
 • Pridėtinės vertės mokesčio taikymas

  Pridėtinės vertės mokesčio raida. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM objektas. PVM tarifai. PVM mokėjimas ir deklaravimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(14 puslapių)
  2005-10-19
 • Pridėtinės vertės mokesčio taikymas Lietuvoje

  Įvadas. PVM ir jo vaidmuo. Užsienio šalių praktika. PVM ypatumai Lietuvoje. PVM taikymo praktikoje problemos. PVM privalumai. Praktinis PVM apskaičiavimas. PVM deklaracija ir etikos sąžiningumo scenarijus. PVM deklaracijos pildymas. Etikos sąžiningumo scenarijus. Išvados. Pasiūlymai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-07
 • Pridėtinės vertės mokesčio taikymo ypatumai privatiems poreikiams tenkinti ir reprezentacinėms sąnaudoms

  Įvadas. Privatūs poreikiai pagal PVM įstatymą. Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Prievolė apskaičiuoti PVM už prekę, paslaugą suvartotą PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti suteiktų paslaugų apmokestinimas. Atvejai kai už PVM mokėtojo asmeniniais tikslais panaudotą turtą neskaičiuojamas pardavimo PVM. Labdaros ir paramos apmokestinimas PVM pritaikant privačių poreikių tenkinimo nuostatas. Reprezentacijos sąvoka. Reprezentacinių sąnaudų apmokestinimo principai pagal PVM įstatymą. Reprezentacijos priemonių pirkimo PVM atskaita. Reprezentacinių sąnaudų pripažinimas. Reprezentacinėms sąnaudoms priskiriamos išlaidos. Reprezentacijos sąnaudų dokumentavimas. Reprezentacijos sąnaudų pripažinimas, dokumentavimas finansinėje apskaitoje. Reprezentacinės dovanos, prizai. Reprezentacinės išlaidos nelaikomos dovanų dovanojimu (prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti). Nemokamas prekių pavyzdžių atidavimas bandymams, tyrimams nelaikomas prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. PVM apmokestinamų dovanų apmokestinamosios vertės nustatymas. Nemokamas prekių pavyzdžių atidavimas bandymams, tyrimams nelaikomas prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Neatlygintinas prekių atidavimas nelaikomas PVM apmokestinamu prekių tiekimu už atlygį. Kaip susigrąžinti užsienio valstybėje sumokėtą PVM?. Išvada.
  Mokesčiai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-04
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

  Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) objektas. Apmokestinimo momentas. PVM apmokestinamoji vertė. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifai. PVM neapmokestinamos prekės ir paslaugos. PVM mokesčio apskaičiavimas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita. Mokestinis laikotarpis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) Europos Sąjungoje (ES).
  Mokesčiai, referatas(13 puslapių)
  2005-06-09
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (2)

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai. PVM tarifai. PVM neapmokestinamos importuojamos prekės. PVM lengvatos. PVM trūkumai. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-16
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (3)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pradžių pradžia. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai. PVM neapmokestinamos šios importuojamos prekės. PVM lengvatos. PVM trūkumai. Pagrindiniai PVM tarifai yra šie. Susipažinę su PVM privalumais ir trūkumais, padarėme tokią išvadą.
  Mokesčiai, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-06-02
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (4)

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio esmė. PVM taikymo problemos. Daugkartinio apmokestinimo problema. Prieštaraujanti PVM apskaičiavimo tvarka neįsiregistravusiems mokėtojams. Klaidingai suprantamas nulinio procento tarifo taikymas. Klaidingas apmokestinamos vertės nustatymas. Kuo daugiau ne PVM mokėtojų, tuo daugiau pinigų surenka valstybė. PVM lengvatų ir išimčių egzistavimas.
  Mokesčiai, referatas(12 puslapių)
  2006-09-11
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (5)

  Įvadas. Kas moka pridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje? PVM objektas ir apmokestinamoji vertė. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifai ir apmokestinamoji vertė. PVM mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas. Aplinkybės, turinčios įtakos PVM atskaitos tikslinimui. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(12 puslapių)
  2006-12-12
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (6)

  PowerPoint pristatymas. Įstatymas, reglamentuojantis mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarką. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. PVM atskaita. Mokesčio deklaravimas. Informacijos, susijusios su mokesčiu, teikimas mokesčių administratoriui. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos. Kiti mokesčio administravimo ypatumai. Sankcijų taikymas.
  Mokesčiai, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-05-09
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (7)

  Įvadas. PVM objektas. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai. Pridėtinės vertės mokesčių lengvatos. Nacionalinis valstybės biudžetas. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto pajamos. PVM mokėjimo ir deklaravimo tvarka. Pridėtinės vertės mokesčio privalumai, trūkumai ir problemos. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(16 puslapių)
  2007-12-11
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ypatumai Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) formavimosi raida Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) objektas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifai. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apmokestinimo momentas. PVM mokestis Europos Sąjungoje (ES). PVM mokestis Europos Sąjungos (ES) šalyse. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) palyginimas. PVM mokesčio analizė Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) problemos. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) taikymo praktikoje problemos. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) privalumai. PVM mokesčio tobulinimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Naudojamasi 1998 metų duomenimis.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-24
 • Pridėtinės vertės mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Proporcinių ir progresinių mokesčių samprata. Proporcinių ir progresinių mokesčių tarifai ir apibūdinimas. Istorinė mokesčių raida. Proporcinių ir progresinių mokesčių palyginimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis.
  Mokesčiai, referatas(19 puslapių)
  2006-10-30
 • Pridėtinės vertės mokestis, jo raida Lietuvoje

  PVM istorija. PVM mokėtojai. PVM objektas. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM tarifai. Specialios apmokestinimo PVM schemos. Neapmokestinamos PVM prekės ir paslaugos. PVM mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas. PVM mokestinis laikotarpis. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-10
 • Projektų rengimas mokesčių inspekcijai integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Valstybinė mokesčių inspekcija – mokesčių administratorius. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) administruojami mokesčiai. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) prie finansų ministerijos. Apskričių VMI. Misija ir strateginiai planai. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Valstybinės mokesčių inspekcijos SWOT analizė. Projektai rengiami mokesčių inspekcijoje Lietuvai stojant į Europos sąjungą. Projektams įgyvendinti keliami uždaviniai. Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas. Projektas: "Dalyvauti Europos Bendrijos programoje FISCALIS". Projektas: "Dalyvauti IOTA veiklos programoje". Projektas: "Finansuoti VMI prie FM akcizo įstatymo vykdymą". Projektas: "Finansuoti VMI prie FM pasiruošimą informaciniams mainams tarp ES - CLO įsteigimą" ir "Finansuoti AVMI pasiruošimą informaciniams mainams tarp ES - CLO įsteigimą". Planuojamos artimiausio laikotarpio prioritetinės kryptys. Projektų įgyvendinimo rizikos veiksniai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-09-26
 • PVM istorinė raida, mokesčio administravimo problemos įvairiose šalyse

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti PVM taikymo ypatumus kai kuriose pasaulio šalyse bei paanalizuoti PVM taikymo praktikoje problemas. PVM istorinė raida. PVM taikymo ypatumai Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM tarifai bei taikomos mokesčio lengvatos Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM harmonizavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM taikymo ypatumai ne Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM tarifai bei taikomos mokesčio lengvatos ne Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM harmonizavimas ne Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM taikymo privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-05-18
Puslapyje rodyti po