Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Mokesčiai>Mokesčių referatai

Mokesčių referatai (95 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokesčių sistemos raida Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokesčiai: duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais. Rusijos imperijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijų meto mokesčiai. Mokesčiai mūsų krašte viešpataujant carinei Rusijai. Kaizerinės Vokietijos okupacijos meto mokesčiai. Nepriklausomos Lietuvos mokesčių sistema ir jos ypatumai. Lietuvos mokesčių sistema Sovietų Sąjungos sudėtyje. Dabartinė mokesčių sistema. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(31 puslapis)
  2009-12-23
 • Mokesčių sistemos vertinimas

  Mokesčių ir jų sistemos samprata bei funkcijos. Mokesčių sistemos vertinimo metodai. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Mokesčiai, referatas(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Mokesčių sistemos, jų formavimo ir vertinimo principai

  Įvadas. Teorinė mokesčių perspektyva. Mokesčių sistema. Mokesčių sistemos apibrėžimas. Mokesčių sistemos klasifikacija. Apmokestinimo struktūra. Mokesčių sistemos formavimas. Valstybės funkcijos ir mokesčių politika. Proliberalios mokesčių sistemos formavimo principai. Apmokestinimo riba. Laferio kreivė. Mokesčių sistemos vertinimas. TVF siūlomi vertinimo rodikliai. Sėkmingos mokesčių sistemos funkcionavimo principai. Skirtingų mokesčių rūšių kritika. Užsienio šalių mokesčių sistemos. Bendroji apžvalga. EBVO šalių mokesčiai. "Mokesčių rojaus" šalys. Darbas iliustruotas grafikais.
  Mokesčiai, referatas(13 puslapių)
  2008-02-04
 • Mokesčių teorijos

  Kas yra tie mokesčiai? Mokesčių funkcijos. Mokesčių teorijos. Apmokestinimo instrumentarijus. Lietuvos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių sistemos įvertinimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(16 puslapių)
  2005-07-15
 • Mokesčių teorijos raida Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpyje

  Įvadas. Mokesčių atsiradimas, prasmė ir reikalingumas. Bendri mokesčių bruožai. Mokesčių sistema ir elementai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mokesčių klasifikavimas. Dėkla. Mezliava. Pasėdžiai. Žagrinė (žagrės mokestis). Pagalvė (pagalvinė). Sidabrinė. Padūmė. Dešimtinė. Stočių mokestis ir kiti mokesčiai. Muitai. Malūnų mokestis. Svaigalų mokestis. Tabako mokestis. Miestų turtų mokestis. Verslo mokesčiai. Rinkliavų mokesčiai. Rinkliavų mokesčiai karo ir kariuomenės reikalams. Teismo mokestis. Žyminis mokestis. Natūrinių mokesčių pakeitimas piniginiais mokesčiais. Valakų reforma ir mokesčiai. LDK pajamos. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-23
 • Mokesčių vaidmuo formuojant valstybės finansinius išteklius

  Mokesčių vaidmuo formuojant valstybės finansinius išteklius. Istorinė mokesčių apžvalga, mokesčių reikšmė ir būtinumas. Žinomiausios mokesčių teorijos. Mokesčių įtaka valstybės finansiniams ištekliams ir valstybės pajamų šaltiniai. Lietuvos derybinės pozicijos su Europos Sąjunga (ES) — finansinės ir biudžetinės nuostatos. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas ir priežastys. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas šių metų spalio mėnesį. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas šių metų sausio – spalio mėnesiais. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis. Priedai (3).
  Mokesčiai, referatas(23 puslapiai)
  2005-10-18
 • Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis

  Įvadas. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Gamtos ištekliai, kas tai? Mokesčio objektas bei mokėtojai. Valstybinių gamtos išteklių mokesčio tarifai. Mokesčio mokėjimas, deklaracijos ir lengvatos. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokesčio bazė ir tarifai. Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas. Naftos ir dujų išteklių mokesčio atitikmuo jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje. Išvados. Priedas (1).
  Mokesčiai, referatas(20 puslapių)
  2011-10-21
 • Muitų sistema ir pridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje

  Įvadas. Teoriniai muitų bei PVM sistemų aspektai. Muitų atsiradimo istorija Lietuvoje. Muitus pateisinantys argumentai. Pridėtinės vertės mokesčio esmė ir svarba. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio elementai. PVM apskaita ir užsienio prekybos partneriai. Gautino ir mokėtino PVM pirminė apskaita. Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(16 puslapių)
  2011-10-13
 • Nekilnojamojo turto mokestis

  Įvadas. Mokesčio instrumentarijus. Mokesčio subjektas (mokėtojas). Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas. Mokesčio lengvatos. Mokesčio ėmimo būdas. Mokesčio nustatymo metodas. Nekilnojamojo turto vertinimas. Duomenys, reikalingi mokesčiui apskaičiuoti. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimo terminai.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2007-03-29
 • Nekilnojamojo turto mokestis (2)

  Apie nekilnojamo turto mokestį. Lietuvos Respublikos (LR) nekilnojamo turto mokesčio įstatymas. Mokesčio objektas. Nekilnojamojo turto mokestis - spąstai tautai ar rengėjams? Nekilnojamo turto mokesčio taikymo tikslingumas. Pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos (LR) nekilnojamo turto mokesčio įstatymo.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2007-05-22
 • Paveldimo turto mokestis

  Įvadas. Mokesčio mokėtojai ir mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Apmokestinamo paveldimo turto mokesčio ypatumai turtą paveldėjus užsienio valstybėje. Paveldimo turto mokesčio tarifai Rusijos Federacijoje. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-06
 • Pelno mokesčio ydos ir problemos

  Įvadas. Pelno mokestis. Pelno mokesčio problemos bei jų sprendimo būdai. Pelno mokesčio panaikinimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2006-01-31
 • Pelno mokestis

  Įžanga. Mokesčių reikšmė valstybei. Mokestinis laikotarpis. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Mokesčio tarifai. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. Metinės pelno mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2008-03-08
 • Pelno mokestis (2)

  Įvadas. Pelno mokesčio įstatymo apibendrinimas. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Nuostolių perkėlimas. Dividendų apmokestinimas. Vieneto reorganizavimas, perleidimas arba likvidavimas. Administravimas. Avansinis pelno mokestis. Kovos su mokesčio vengimu nuostatos. Pelno mokesčio įstatymo problemos. Pelno mokesčio lengvatų taikymo problemos. Pelno apmokestinimo problemos. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo problemos. Pelno mokesčio panaikinimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(14 puslapių)
  2009-01-30
 • Pelno mokestis ir apskaita: firma "Andarnera"

  Teminis planas. Praktikos tikslai. D. Turausko firmos "Andarnera" apskaitos politika. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant apskaitą. Apskaitos technikos bendrosios nuostatos. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Atsakomybė už apskaitos tvarkymą. Apskaitos metodika. Atsargų apskaita. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Paslaugų teikimas. Informacijos atskleidimas apie atsargas. Piniginio turto apskaita. Pelno mokestis ir jo apskaita D. Turausko firmos "Andarnera". Pajamų pripažinimas. Sąnaudų apskaita. Atsargos. Darbo užmokestis. Mokesčiai. IMT nusidėvėjimas. Neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio deklaracijos. 2005 m. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Pajamos. Sąnaudos. Atsargų sąnaudos. IMT nusidėvėjimas. Darbo užmokesčio sąnaudos. Mokesčių sąnaudos. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(26 puslapiai)
  2010-04-19
 • Pelno mokestis Lietuvoje

  Įžanga. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Mokestinis laikotarpis. Deklaracijų pateikimas. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. Pelno mokesčio tarifai. Pelno mokesčio panaikinimas. Pelno mokesčio panaikinimo kliūtys. Ekonomikos profesoriaus N.Tideman požiūris į pelno mokestį. Panaikinti pelno mokestį ar ne? Kelias į pelno mokesčio panaikinimą. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(18 puslapių)
  2005-09-18
 • Pelno mokestis valstybės biudžeto pajamose

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kokią dalį nacionalinio biudžeto pajamose sudaro pelno mokestis, išnagrinėti kokie veiksniai ir aplinkybės įtakoja pelno mokesčio pajamas. Pelno mokesčio įstatymas. Pelno mokesčio pajamų dydis. Kas įtakoja pelno mokesčio pajamų dydį? Išvados.
  Mokesčiai, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-07
 • Pelno mokestis: UAB "Marijampolės rasa"

  Įvadas. Pelno mokesčio mokėtojai. Pelno mokesčio bazė. Pelno mokesčio tarifai. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Pelno apskaičiavimo schema. Praktinė dalis. Turto palyginamasis grafikas. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų palyginamasis grafikas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-20
 • Pelno mokestis. Pajamų pripažinimo principai, apskaičiavimo tvarka

  Įvadas. Pajamų pripažinimo principai. Pajamų kaupimo apskaitos principo esmė. Lietuvos vieneto galimybė keisti kaupimo apskaitos principą į pinigų apskaitos principą. Pajamų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pajamų pripažinimas ( taikant pinigų apskaitos principą), jeigu už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas sumokama ne visa išrašytoje sąskaitoje nurodyta suma, o tik tos sumos dalis. Vienetai galintys taikyti pinigų apskaitos principą. Nuo kada Lietuvos vienetai, taikantys pinigų apskaitos principą, privalo pereiti prie kaupimo apskaitos principo, jeigu jų mokestinio laikotarpio pajamos viršija 100 tūkstančių litų? Lietuvos vieneto, kuris turi teisę pajamas pripažinti pagal pinigų gavimo momentą, perėjimas prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą. Nesumokėtų pirkėjų skolų įtraukiamas į pajamas, kai Lietuvos vienetas nuo pajamų pripažinimo pagal pinigų apskaitos principą pereina prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą. Pelno mokesčio apskaičiavimo momentas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Lietuvos vieneto bei užsienio vieneto per nuolatinę buveinę neapmokestinamosios pajamos. Lietuvos vieneto leidžiami atskaitymai. Sąnaudos kurių negalima atimti skaičiuojant užsienio vieneto (nuolatinės buveinės) apmokestinamąjį pelną. Užsienio vieneto leidžiami atskaitymai. Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbto pelno apskaičiavimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(20 puslapių)
  2007-03-30
 • Pelno mokestis. Taikymo ypatumai

  Įvadas. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Pelno mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos ir kiti apmokestinimo ypatumai. Pelno mokestis Vokietijoje. Pelno mokesčio pasikeitimai 2009 metais. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-21
Puslapyje rodyti po