Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Mokesčiai

Mokesčiai (203 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paveldimo turto mokestis

  Įvadas. Mokesčio mokėtojai ir mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Apmokestinamo paveldimo turto mokesčio ypatumai turtą paveldėjus užsienio valstybėje. Paveldimo turto mokesčio tarifai Rusijos Federacijoje. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-06
 • Paveldimo turto mokestis. Praktinis pritaikymas

  Įvadas. Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimas. Paveldimo turto vertė nustatoma. Mokesčio apskaičiavimas, jo praktinis pritaikymas. Išvados.
  Mokesčiai, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-21
 • Pelno mokesčio apskaita

  Apskaitos ir audito kursinis projektas. Įvadas Bendroji teisinė informacija. Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Pelno mokesčio deklaravimas ir mokėjimas. Lietuvos vieneto apmokestinamojo pelno skaičiavimas. Neapmokestinamos pajamos. Leidžiami atskaitymai. Neleidžiami atskaitymai. Skirtumai tarp finansinės ir mokestinės apskaitos bei atskaitomybės. Nuolatinių (pastoviųjų) skirtumų apskaita. Laikinųjų skirtumų apskaita. Apmokestinamasis pelnas = Pelnas prieš apmokestinimą - Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų pokytis per laikotarpį. IV atvejo 1 pavyzdys. IV atvejo 2 pavyzdys. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2012-03-30
 • Pelno mokesčio apskaita: baldų gamybos įmonėje

  Įvadas. Pelno mokestis – kas tai? Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Pelno mokesčio tarifai. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Pelno mokesčio apskaitos reikalavimai. Pelno mokesčio apskaita UAB "X". Bendrovės charakteristika. Pelno mokesčio apskaita bendrovėje. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-01-19
 • Pelno mokesčio ydos ir problemos

  Įvadas. Pelno mokestis. Pelno mokesčio problemos bei jų sprendimo būdai. Pelno mokesčio panaikinimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2006-01-31
 • Pelno mokesčio surinkimo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Pelno mokesčio teoriniai pagrindai. Apmokestinimo riba. Pelno mokesčio vystymosi tendencijos. Pelno mokesčio surinkimo analizė. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-07-03
 • Pelno mokestis

  Įžanga. Mokesčių reikšmė valstybei. Mokestinis laikotarpis. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Mokesčio tarifai. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. Metinės pelno mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2008-03-08
 • Pelno mokestis (2)

  Įvadas. Pelno mokesčio įstatymo apibendrinimas. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Nuostolių perkėlimas. Dividendų apmokestinimas. Vieneto reorganizavimas, perleidimas arba likvidavimas. Administravimas. Avansinis pelno mokestis. Kovos su mokesčio vengimu nuostatos. Pelno mokesčio įstatymo problemos. Pelno mokesčio lengvatų taikymo problemos. Pelno apmokestinimo problemos. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo problemos. Pelno mokesčio panaikinimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(14 puslapių)
  2009-01-30
 • Pelno mokestis ir apskaita: firma "Andarnera"

  Teminis planas. Praktikos tikslai. D. Turausko firmos "Andarnera" apskaitos politika. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant apskaitą. Apskaitos technikos bendrosios nuostatos. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Atsakomybė už apskaitos tvarkymą. Apskaitos metodika. Atsargų apskaita. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Paslaugų teikimas. Informacijos atskleidimas apie atsargas. Piniginio turto apskaita. Pelno mokestis ir jo apskaita D. Turausko firmos "Andarnera". Pajamų pripažinimas. Sąnaudų apskaita. Atsargos. Darbo užmokestis. Mokesčiai. IMT nusidėvėjimas. Neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio deklaracijos. 2005 m. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Pajamos. Sąnaudos. Atsargų sąnaudos. IMT nusidėvėjimas. Darbo užmokesčio sąnaudos. Mokesčių sąnaudos. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(26 puslapiai)
  2010-04-19
 • Pelno mokestis Lietuvoje

  Įžanga. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Mokestinis laikotarpis. Deklaracijų pateikimas. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. Pelno mokesčio tarifai. Pelno mokesčio panaikinimas. Pelno mokesčio panaikinimo kliūtys. Ekonomikos profesoriaus N.Tideman požiūris į pelno mokestį. Panaikinti pelno mokestį ar ne? Kelias į pelno mokesčio panaikinimą. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(18 puslapių)
  2005-09-18
 • Pelno mokestis valstybės biudžeto pajamose

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kokią dalį nacionalinio biudžeto pajamose sudaro pelno mokestis, išnagrinėti kokie veiksniai ir aplinkybės įtakoja pelno mokesčio pajamas. Pelno mokesčio įstatymas. Pelno mokesčio pajamų dydis. Kas įtakoja pelno mokesčio pajamų dydį? Išvados.
  Mokesčiai, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-07
 • Pelno mokestis: UAB "Marijampolės rasa"

  Įvadas. Pelno mokesčio mokėtojai. Pelno mokesčio bazė. Pelno mokesčio tarifai. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Pelno apskaičiavimo schema. Praktinė dalis. Turto palyginamasis grafikas. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų palyginamasis grafikas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-20
 • Pelno mokestis. Pajamų pripažinimo principai, apskaičiavimo tvarka

  Įvadas. Pajamų pripažinimo principai. Pajamų kaupimo apskaitos principo esmė. Lietuvos vieneto galimybė keisti kaupimo apskaitos principą į pinigų apskaitos principą. Pajamų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pajamų pripažinimas ( taikant pinigų apskaitos principą), jeigu už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas sumokama ne visa išrašytoje sąskaitoje nurodyta suma, o tik tos sumos dalis. Vienetai galintys taikyti pinigų apskaitos principą. Nuo kada Lietuvos vienetai, taikantys pinigų apskaitos principą, privalo pereiti prie kaupimo apskaitos principo, jeigu jų mokestinio laikotarpio pajamos viršija 100 tūkstančių litų? Lietuvos vieneto, kuris turi teisę pajamas pripažinti pagal pinigų gavimo momentą, perėjimas prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą. Nesumokėtų pirkėjų skolų įtraukiamas į pajamas, kai Lietuvos vienetas nuo pajamų pripažinimo pagal pinigų apskaitos principą pereina prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą. Pelno mokesčio apskaičiavimo momentas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Lietuvos vieneto bei užsienio vieneto per nuolatinę buveinę neapmokestinamosios pajamos. Lietuvos vieneto leidžiami atskaitymai. Sąnaudos kurių negalima atimti skaičiuojant užsienio vieneto (nuolatinės buveinės) apmokestinamąjį pelną. Užsienio vieneto leidžiami atskaitymai. Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbto pelno apskaičiavimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(20 puslapių)
  2007-03-30
 • Pelno mokestis. Taikymo ypatumai

  Įvadas. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Pelno mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos ir kiti apmokestinimo ypatumai. Pelno mokestis Vokietijoje. Pelno mokesčio pasikeitimai 2009 metais. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-21
 • Praktikos ataskaita: Šiaulių Apskrities Valstybinė Mokesčių Inspekcija (AVMI)

  Praktikos atlikimo Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje ataskaita. Įvadas. Įstaigos apibūdinimas: paskirtis, vizija ir misija. Įstaigos valdymas. Apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) funkcijos ir veiklos ypatumai. Įstaigos organizacinė ir valdymo struktūra. Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos). Apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) darbuotojų priėmimo į darbą ir darbo apmokėjimo tvarka. VMI strateginiai veiklos planavimas 2009 – 2011m. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) strateginiai ryšiai. VMI (Valstybinės mokesčių inspekcijos) strateginiai tikslai. Įstaigos finansai. Personalo skyriaus veikla. Darbo sutarties rengimas. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka. Įstaigos rizikos faktoriai ir problemos. Organizacijos veiklą įtakojantys vidaus ir išorės veiksniai. SSGG analizė. Išvados.
  Mokesčiai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2009-11-24
 • Prekybinių įmonių mokami mokesčiai

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Prekyviečių mokestis. Valstybinės žemės bei valstybinio vandens fondo vandens telkinių nuomos mokestis. Prekių apyvartos mokestis. Prekybos įmonių mokamų mokesčių administravimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-24
 • Prekių tiekimai iš Europos Sąjungos (ES) valstybių ir apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ypatumai

  Mokesčių reglamentavimas Europos Sąjungos (ES) mastu. Pridėtinės vertės mokestis nuo 2004-ųjų gegužės 1 dienos. Kitos nei naujos transporto priemonės ir akcizais apmokestinamos prekės.
  Mokesčiai, rašinys(4 puslapiai)
  2007-03-09
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. PVM vystymasis Lietuvoje. PVM objektas. PVM mokėtojas. PVM tarifai. Pridėtinės vertės mokesčio neapmokestinimo apmokestino ir momentas. Pridėtinės vertės mokesčio neapmokestinimo momentas. Pridėtinės vertės mokesčio apmokestinimo momentas. PVM mokesčio analizė Lietuvoje. PVM mokesčio bendrosios nuostatos. Pridėtinės vertės mokesčio problemos Lietuvoje. PVM skaičiavimas. Pridėtinės vertės mokestis Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai Europos sąjungos valstybėse. PVM objekto pasikeitimai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Sumažinto Pridėtinės vertės mokesčio eksperimentas Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM problema Europos Sąjungos (ES) valstybėse. PVM mokestis Europos Sąjungos (ES) valstybėse. PVM Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) palyginimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-29
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaita

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio teoriniai pagrindai. Pridėtinės vertės mokesčio esmė ir svarba. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio analizė. Pridėtinės vertės mokesčio elementai. Pridėtinės vertės mokesčio apskaita. Gautino ir mokėtino Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pirminė apskaita. Gautino ir mokėtino Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) suvestinė apskaita. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita ir jos tikslinimas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitos esmė ir jos nustatymas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita mišrios veiklos atveju. Fizinio asmens Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumų įtraukimas į Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitą. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitos tikslinimas. Atskaitomybės sudarymas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokesčio administravimas. Išvados. Priedai (2). Išnašos.
  Mokesčiai, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2008-07-23
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įgyvendinimo teisinės nuostatos

  Įvadas. Mokesčių struktūra Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokestis, jo reikšmė. Kas gi moka PVM Lietuvoje? PVM objektas. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM tarifai. Neapmokestinamos PVM prekės ir paslaugos. PVM mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas. Apskaičiavimo metodai. PVM atskaita. PVM mokesčio mokėjimas ir deklaravimas. PVM deklaracijų rūšys. PVM mokėjimo sankcijos. PVM nagrinėjimas iš praktinės pusės. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-01
Puslapyje rodyti po